trust

Kontakta oss för mer information: trust@heddacare.se

Trust Concierge & Private Medicine är en exklusiv privatläkarmottagning som tar greppet om hela din hälsa. Vi är ditt nav vad gäller hälso- och sjukvård.
 
Vi skräddarsyr våra hälsotjänster utefter våra patienters behov och efterfrågan och vi finns tillgängliga när våra patienter behöver oss. 
 
Vi utformar alltid en individuell vårdplan utifrån omfattande undersökningar och noggrann dialog med varje patient.
 
Våra grundstenar hos är omtanke, närhet, noggrannhet, lyhördhet, exklusivitet och hög kompetensnivå.

Concierge & Private medicine

 1. Medlemskap inkluderar:

 • Årlig hälsoundersökning (mer information under punkt 5) 

 • Telefonrådgivning av sköterska alla vardagar kl. 9-16 på direktnummer 076-336 70 67 

 • Möjlighet att boka fysiskt eller digitalt läkarbesök senast nästkommande vardag 

 1. Avgift 

495 kr /mån. Faktureras i förskott per kvartal. 

Observera att samtliga medicinska tjänster, exempelvis läkarbesök, provtagning och röntgen faktureras enligt separat prislista. (Prisexempel: Läkarbesök från 1 650 kr, Psykologbesök 1 200 kr, Recept 500 kr)

 1. Bindningstid 

Medlemskapets bindningstid är 12 månader. 

 1. Uppsägningstid 

Avtalet förlängs ytterligare 12 månader om ej uppsägning sker 1 månad i förtid.

5. Hälsoundersökning en gång per år inkluderande:

 • Blodprover (minst tre dagar före besöket) inkluderande  

  • blodstatus (röda och vita blodkroppar samt blodplättar) 

  • CRP (inflammations-/infektionsmarkör) 

  • Njurvärde och saltbalans (kreatinin, natrium och kalium) 

  • Levervärden (ALAT, ASAT, ALP, albumin) 

  • Sköldkörtelvärden (TSH, T4, T3) 

  • Blodfetter (Kolesterol, HDL, LDL, triglycerider) 

  • Blodsocker/ diabetes (glukos, HbA1c) 

  • Vitaminer, mineraler (kobalamin, folat, ferritin, calcium) 

 • EKG (hjärta) 

 • Blodtryck 

 • Läkarundersökning av hjärta och lungor, mage samt lymfkörtlar 

 • Grundlig anamnes (sjukhistoria) 

 • Sammanfattande hälsosamtal och gemensam plan framåt