Preklimaktieriet och klimakteriet i Fokus

En mottagning med kvinnan i fokus.
Hormonrubbningar kan påverka hälsan, välmående och livskvalitén.
Hormonförändringar kan börja när som helst men vanligast är att kvinnan kommer i förklimakteriet mellan 40-50 års ålder.

På mottagningen arbetar 6 stycken gynekologer med bred erfarenhet och möjlighet att förskriva bioidentiska hormoner.

Vanliga symptom och besvär är:
– Oregelbundna blödningar,
– Täta och rikliga menstruationer,
– Trötthet,
– Humörsvängningar,
– Nedstämdhet,
– Irritation,
– Sömnsvårigheter,
– Vallningar,
– Nattsvettningar,
– Ledsmärta,
– Hjärndimma,
– Glömska,
– Minskad sexlust.

Man kan ha en, två eller flera symtom och ibland är det svårt att avgöra orsaken till symtomen och många kvinnor diagnostiseras som utmattade när bakomliggande orsak är hormonobalans.

Vi på Hedda Cares klimakteriemottagning vill hjälpa dig att förså och hantera dina besvär.

Vi har ett professionellt team som är inriktade mot hormonobalans, förklimakteriet och klimakteriebesvär.

Teamet består av Gynekolog, Allmänspecialist läkare inriktad på klimakteriebesvär, näringsterapeut och psykolog. Teamet jobbar med dig i centrum för att optimera den individuella behandlingsplanen som passar just för dig.

Vi jobbar efter vetenskapliga riktlinjer.

Vi erbjuder även mikroniserad (bioidentisk) progesteron som de senaste åren visat kunna förbättra välmående hos kvinnor med hormonell behandling.