Press & Media

Hedda Care är stolta pionjärer inom covid provtagning.
Genom provtagningen har vi erbjudit symptomfria patienter en möjlighet att provta sig och få besked om man är bärare av smitta eller inte.
Hedda Care har även utfört ideell provtagning på äldreboenden.