Företagshälsovård

Genom att förebygga ohälsa bland dina medarbetare skapar vi tillsammans en god arbetsmiljö, undviker onödiga kostnader i form av sjukskrivningar och personalomsättning och ökar samtidigt företagets produktivitet och lönsamhet. 

Via Heddas företagshälsovård kan du välja mellan att utföra standardiserade hälsoundersökningar alternativt sätta samman skräddarsydda lösningar utifrån ditt företags önskemål och förutsättningar.  

I vår standardiserade hälsoundersökning screenar vi för de vanligaste sjukdomstillstånden vilket ger en bra nulägesanalys för att på sikt uppnå en hållbar hälsa. Detta ingår: 

  • Hälsoenkät 
  • Blodprovtagning (blodstatus, lever, njure, inflammation/infektion, kolesterol/blodfetter, sköldkörtel, prostata, vit B12, järndepåer) 
  • Läkarbesök 
  • EKG 
  • Blodtryck 
  • Lungfunktionsmätning 
  • Synscreening 
  • Hörselscreening 

Pris: 3 900 kr 

På Hedda har vi bred och lång erfarenhet av arbete med beroende, missbruk och riskbruk. Vi hjälper dig med såväl screening, provtagning och individuella insatser. Vi kan erbjuda besök inom öppenvård samt i internatsform. 

Maila:  info@heddacare.se   för mer information. 

Vi vill träffa dig

För att stötta er på bästa sätt och ge råd om vilka byggstenar inom företagshälsovården som kan passa er, så vill vi höra mer om er verksamhet och era medarbetare.

Kontakta oss så bjuder vi på samtal över en fika – eller ännu bättre en walk & talk.

Ring oss direkt på 08 – 425 031 00