Privat vård

Vi erbjuder flertalet privata hälsoundersökningar.
Du kan välja ett av våra färdiga paket nedan eller ta kontakt med oss för att skräddarsy ett utifrån dina önskemål och behov.

Samtliga hälsoundersökningar betalas i sin helhet av dig som patient.

Hälsoundersökning

3 900:-

Läkarbesök 20 min
– Blodtryck
– Hjärtauskultation
– Lungauskultation
– Magpalpation

EKG

PEF
Kontroll av lungfunktionen

Kontroll Syn
Screening av eventuell synnedsättning (visus)

Kontroll Hörsel
Screening av eventuell hörselnedsättning Webers test

Syreupptagsförmåga
Mätning med saturationsmätare.

Provtagning
– Blodstatus (röda- vita blodkroppar, Hb)
– TSH, T4 (sköldkörtel)
– CRP (inflammationsmarkör)
– SR (inflammationsmarkör)
– Glukos (socker)
– Kreatinin (njurfunktion)
– Kalium
– Natrium
– Calcium
– Järn
– Ferritin (järndepåer)
– Kobalamin (vitamin B12)
– ALP
– ASAT, ALAT (leverfunktion)
– PSA (män >50 år)
– Urinprov

Övriga priser