Hälsoundersökning

På Hedda Care kan du välja mellan att utföra en standardiserad hälsoundersökning alternativt sätta samman en skräddarsydd lösning utifrån dina egna önskemål och fysiska förutsättningar. 
 
I vår standardiserade hälsoundersökning screenar vi för de vanligaste sjukdomstillstånden vilket ger en bra nulägesanalys för att på sikt uppnå en hållbar hälsa. Detta ingår:
 
  • Hälsoenkät
  • Blodprovtagning (blodstatus, lever, njure, inflammation/infektion, kolesterol/blodfetter, sköldkörtel, prostata, vit B12, järndepåer)
  • Läkarbesök
  • EKG
  • Blodtryck
  • Lungfunktionsmätning
  • Synscreening
  • Hörselscreening
Pris: 3 900 kr
 
För skräddarsydda hälsoundersökningar eller medicinska tjänster. Vänligen maila oss på info@heddacare.se eller ring 08-425 031 00.