Sveriges varmaste vårdföretag

Namnet Hedda Care är en hyllning till Hedda Andersson, en av Sveriges allra första kvinnliga läkare som redan i slutet av 1800-talet startade en mottagning för kvinnor och barn.

Hedda Care erbjuder högspecialiserad vård inom bland annat allmänmedicin, gynekologi, barnhälsovård, kardiologi och psykiatri. Alla är välkomna, kvinnor som män, men det underliggande kvinnoperspektivet på Hedda Care går inte att missa. Genom att göra vården mer tillgänglig underlättar vi för kvinnor. Tillsammans förändrar vi vården och gör så väl våra patienter som Sverige friskare!

Varumärken

Hedda Care – moderbolaget som var pionjärer inom privat vård med fokus på kvinnohälsa.

Det framgångsrika konceptet inom både försäkring- och privatmottagning har vuxit ytterligare med företagshälsovård, covid-mottagning och etablerat ett flertalet andra varumärken.

Hedda & Hector – bedriver vårdcentral via avtal med region Stockholm.

På vårdcentralen arbetar specialist inom allmänmedicin, barn- och vuxenpsykologer, diabetes- och astma-/KOL sjuksköterska.

Hedda Healthcare – företagshälsovård för små och stora företag.

Hedda Healthcare utför hälsoundersökningar och tjänstbarhetsintyg.

Hedda Hela Livet – bedriver vård med fokus på barn- och kvinnohälsa via avtal med region Stockholm och Skåne.

Mottagningarna består av Barnavårdscentral (BVC), Barnmorskemottagning, Cell- och Preventiv mottagning, Ultraljud och Gynekologisk mottagning

Hedda In Mind – bedriver psykolog mottagning via avtal med region Skåne.

Mottagningen har psykologer med erfarenhet av barn- och vuxna samt utreder vanlig lindrig till måttlig psykisk ohälsa samt utreder ADD och ADHD.

Grundare

Sara Löfgren – medicinskt ansvarig och VD. Hon är utbildad på Karolinska Institutet och har tidigare startat, drivit och varit VD för ett antal kliniker – bland annat To Care (en del av Mama Mia) och inom GHP. Hon har också haft styrelseuppdrag för Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna (Almega) samt varit rådgivare till Kry.

Camilla Läckberg – Sveriges största författare med ett djupt och mångårigt engagemang i jämlikhets- och jämställdhetsfrågor.
Medgrundare och delägare i investmentbolaget Invest In Her vars syfte är att stärka kvinnligt entrepenörskap och skapa ett mer jämlikt näringsliv. Camille ingår i 2,6miljonerklubbens kärntrupp som verkar för en bättre kvinnohälsa.

Christina Saliba – framgångsrik entreprenör och tidigare VD för flertalet prisbelönta, internationella kommunikationsbyråer. Medgrundare och delägare i investmentbolaget Invest In Her vars syfte är att stärka kvinnligt entreprenörskap och skapa ett mer jämlikt näringsliv.