Vårt miljöarbete

Vi vill bidra till en värld som är frisk, sund och full av liv.  Det är därför viktigt för oss att arbeta hållbart med fokus på miljöfrågor. Vi gör det till en naturlig del i vår vardag, i arbetet i alla våra verksamheter.

Vår miljöpolicy är att arbeta för att vara det mest miljövänliga alternativet. Genom att genomgående och kontinuerligt arbeta med följande punkter arbetar vi för en bättre miljö:

– Att alltid tänka efter hur vi använder medicinskt material och källsortera,– Att följa aktuell lagstiftning och riktlinjer för miljöarbete,– Att inneha hög kompetens bland anställda, utföra kontinuerlig uppföljning och utbildning av personal,– Att vara transparenta om företagets påverkan på miljön,– Att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid,– Att överväga hela livscykeln för de produkter eller tjänster som du levererar, innan och efter leverans,
– Att förebygga och minska miljöpåverkan,– Att ha regelbunden översyn av miljöarbetet.