Hälsoundersökning

På Hedda Care kan du välja mellan att utföra en standardiserad hälsoundersökning alternativt sätta samman en skräddarsydd lösning utifrån dina egna önskemål och fysiska förutsättningar.

I vår standardiserade hälsoundersökning screenar vi för de vanligaste sjukdomstillstånden vilket ger en bra nulägesanalys för att på sikt uppnå en hållbar hälsa. Detta ingår:

Hälsoenkät
Blodprovtagning (blodstatus, lever, njure, inflammation/infektion, kolesterol/blodfetter, sköldkörtel, prostata, vit B12, järndepåer)
Läkarbesök
EKG
Blodtryck
Lungfunktionsmätning
Synscreening
Hörselscreening
Pris: 3 900 kr

För skräddarsydda hälsoundersökningar eller medicinska tjänster. Vänligen maila eller ring till oss.

Hälsoundersökning Hötorget
Sveavägen 17, plan 7