Sveriges varmaste psykologmottagning

Vi har samlat den högsta kompetensen på ett ställe – för att kunna erbjuda dig en helhetssyn av din psykiska hälsa.

 • Vi erbjuder vuxna och barn utredningar och behandling av ADHD.
 • Vi har möjlighet att ta emot remiss för KBT inom vårdval psykoterapi.

Väntetid cirka 1 vecka.

Malmö

När du har fått din remiss klicka på knappen nedan för att boka tid.

Låt oss hjälpa dig

Vi erbjuder samtalsterapi utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) till vuxna och unga vuxna.

Hos oss kan du få hjälp med psykisk ohälsa i olika former samt ADHD utredning. Det kan t ex. vara beroende, stress och utmattningssymptom, ångest eller depression. Här finns också erfarenhet av att arbeta med livets svårigheter och smärtor.
Det kan handla om relationer, svåra vägval, problem i arbetslivet eller med oss själva, som låg självkänsla, uppskjutandebeteende eller gränssättning.

Vårdval Pyskoterapi, KBT

Vi är ackrediterade för vårdval KBT, sedan 2019 och PTSD sedan 2023.

Region Skåne erbjuder vårdval psykoterapi för personer som är 16 år eller äldre. Det är läkaren på vårdcentralen som bedömer om dina besvär lämpar sig för vårdvalet.

Vilka diagnoser behandlas inom Vårdval Psykoterapi?
– Depression
– Ångest
– Utmattning
– Stressreaktioner
– Fobier
– Paniksyndrom
– Tvångssyndrom
– PTSD

Vanlig patientavgift på 200 kr per behandlingstillfälle gäller, upp till 1.400 kr. Högkostnadskort gäller. 

Sen avbokning eller uteblivet besök
Sen avbokning/uteblivet besök debiteras med 400kr. Vi följer Region Skånes regler för sena avbokningar som innebär att avbokningar inom 24 timmar före ditt besök är en sen avbokning. Har du uppsökt sjukvård för dig själv eller en nära anhörig behöver du inte betala för sen avbokning. Region Skånes regler för sena avbokningar och uteblivna besök finns på 1177.

NPF utredning

Pris för utredning:
Vuxen: 28 000kr
Barn: 30 000kr

Vad händer före en neuropsykiatrisk utredning?
Vi inleder kontakten med dig med en första konsultation med psykolog. Under besöket får du information om vad du kan förvänta dig under utredningen och besvara eventuella frågor eller oro de kan ha.

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?
En neuropsykiatrisk utredning för ADHD innefattar vanligtvis flera olika moment och tester för att bedöma olika områden av kognitiv och psykiska hälsa. Det kan inkludera intervjuer, frågeformulär, observationer samt neuropsykologiska tester.

En neuropsykiatrisk utredning utförs i team med läkare, psykiatriker och psykolog som är specialiserade inom området.

Vi anpassar utredningens upplägg utifrån om ni är bosatta nära någon av våra mottagningar eller reser till oss från en annan ort.

Efter bedömningarna
Efter bedömningarna träffas psykolog och läkare och går igenom resultatet av de ingående delarna i utredningen.

Den neuropsykiatriska utredningens resultat
En neuropsykiatrisk utredning hos oss avslutas alltid med att du får återkoppling av resultat och bedömning, med skräddarsydda och konkreta råd och rekommendationer. Du får även ett skriftligt utlåtande som innehåller en sammanställning av utredningen med rekommendationer om anpassningar hemskickat. 

Behandling
Rådgivning med psykolog efter utredning: 1200kr (45 min)
Psykiatriker: 3000kr (medicininsättning)

Föreläsning

Hedda erbjuder expertledda insatser inom områdena sömn, återhämtning och krisberedskap för att stärka dina medarbetares välbefinnande.
Främja produktivitet, hantera stress och förbered ditt team för utmaningar. Vi på Hedda arbetar utifrån evidens och gedigen psykologisk kunskap för att kunna ge företag praktiska verktyg som leder till faktiska beteendeförändringar.

Vi erbjuder föreläsning, workshops och utbildning inom:

 • Stresshantering
 • Sömn och återhämtning för en bättre prestation och ökat välbefinnande.
 • Sömn: Våra psykologer är experter på sömn och delar med sig av vetenskapligt beprövade metoder för att förbättra sömnkvaliteten och maximera återhämtningen, och därigenom öka fokus, produktivitet och allmänt välbefinnande.
 • Krisberedskap och hantering av utmanande situationer

Beroendeprogram

Alkohol / Droger
Ett okontrollerat användande av alkohol eller andra substanser har en starkt negativ inverkan på en människas arbetsprestation, sociala relationer, fysiska och psykiska hälsa. Problem nivån skiljer sig åt från person till person och därför behöver varje insats ske utifrån varje individs behov. Våra program för alkohol/drogproblematik är alltid individuella och sker i nära samarbete med uppdragsgivare.
Bedömning: 9 500kr

Bedömningsfasen innehåller:

 • Kartläggningssamtal hos legitimerad psykolog med kompetens inom beroende. Strukturerad intervju och skattningsformulär används för att mäta alkohol/drogvanor nuvarande och historiskt samt psykiskt mående och behov.
 • Hälsokontroll hos undersköterska. Blodtryck, heltäckande provtagning medföljande läkarkommentarer. Vid indikation tas även drogtest.
 • Besök hos legitimerad läkare med specialistkompetens inom psykiatri. Bedömning sammanställs och leder till ett utlåtande samt förslag på insatser framåt och levereras till uppdragsgivare.
 • Rådgivning till ansvariga personer hos kund där rekommendationer presenteras.
 • Avslutade möte och planering med ansvarig läkare och kund.


Riskbruk/Skadligt bruk: 14 000kr
Innehåller adekvat provtagning för att utreda alkohol och drogkonsumtion. Programmet består sedan av 4 samtal som förutom uppföljning av provsvar och individuell målsättning helt fokuserar på relationen till alkohol och droger, vilken funktion alkoholen/drogen fyller samt konkreta verktyg för förändring. Programmet löper över 5 veckor från den initiala provtagningen.

 • Provtagning för mått av konsumtion senaste 4 veckorna
 • Semistrukturerad intervju med fokus på relationer samt psykisk hälsa.
 • Strukturerad intervju kring alkohol / drogkonsumtion
 • Behandlande samtal baserade på MI och KBT


Alkoholberoende: 39 500kr
Vårt program för alkoholberoende löper över 18 veckor med träffar vid 10 tillfällen för enskild terapi baserat på KBT med inriktning på beteendeförändringar direkt kopplat till alkoholberoendet. De 8 första tillfällena sker varje vecka och de 2 sista sker v 14 och v 18. Parallellt har vi en digital närvaro genom en personlig digital alkomätare kopplat till en app under dessa 18 veckor. Där kan vi tillsammans se resultatet av utandningsprovet i realtid, oavsett var vi befinner oss. Vi finns ständigt närvarande och är dedikerade den som deltar i ett enskilt program hos oss, det är kombinationen av det mänskliga mötet och det digitala tillägget som skapar en känsla av starkt stöd och håller motivationen igång.

I detta program ingår även 2 familjesamtal tillsammans med viktiga närstående och personal med specialistkompetens inom familjearbete.