Psykiatri och Psykologi

Våra psykologer och psykiatriker har lång erfarenhet av samtliga symtom och tillstånd såsom nedstämdhet och depression, sömnstörning, ångest och oro, stress och utmattning, ADHD/ADD, beroendeproblematik etc. Vi arbetar i team för att uppnå bästa möjliga resultat och patientupplevelse. Tillsammans med våra kollegor inom andra medicinska specialiteter kan vi ta ett helhetsgrepp kring våra patienter och arbeta ur ett holistisk perspektiv.

Läs mer om privat utredning och behandling av ADHD här.
(NPF utredningar – Hedda in Mind)
Vi kan utföra privata utredningar på patienter från hela Sverige.

Mottagning Hötorget
Sveavägen 17, plan 7