EU tjänsteperson

Öppettider: Helgfri vardag 08:00-16:00
Telefon: 08 502 37 506
Mail: info@heddacare.se (Ej patientärenden)

Välkommen till vår mottagning som finns på Humlegårdsgatan 20, plan 1. Porttelefon.
Gynekologbesök sker på Riddargatan 1, plan 4.

Vi utför din hälsokontroll enligt ditt underlag från EU.

Opening hours: Weekdays excluding weekends 08:00-16:00
Phone: 08 502 37 506
Mail: info@heddacare.se (Not patient related matters)

Welcome to our reception located at Humlegårdsgatan 20, floor 1.
Gynecological visits take place at Riddargatan 1, floor 4.

We perform your health check according to your documents from the EU.

Kostnad

Besöket kostar dig ingenting utan faktureras direkt till EU under förutsättning att du medtar Annex I och II

Sjukresa

Hälsoundersökningen sker hos privat vårdgivare, detta innebär att du inte har rätt till sjukresa vid ditt besök.

Jag vill veta mer

Ring oss så berättar vi hur hälsoundersökningen går till.

Så går det till:

 1. Du kontaktar oss och bokar en tid för ditt besök. Besöket tar ca 1 timma.
  Om du är kvinna och ska utföra ett gynekologiskt besök bokas detta separat, besöket hos gynekologen tar ca 30 min.
 2. Du kontaktar EU för att få ditt underlag för besöket. Du måste medta både annex 1 och annex 2 vid besöket. Båda dokumenten ska signeras av dig.
 3. Vi skriver remiss för blod och urinprov som du lämnar minst 3 dagar inför ditt besök.
 4. Vid ditt besök kommer följande att undersökas:
  (skillnader finns beroende på ditt screeningprogram)
  – Undersökning av hudförändringar på kroppen,
  – Kroppsundersökning av hjärta, lungor, puls och blodtryck,
  – EKG,
  – Audiogramscreening, vid avvikelse erbjuder vi remiss för omfattande audiogram,
  – Undersökning av synskärpa (för dig utan glasögon),
  – Genomgång av provsvar,
  – Sammanfattning och eventuell remiss för uppföljning eller vidare undersökning.
 5. Du får en skriftlig sammanfattning skickad till din hemadress.