Preklimakterie och klimakteriet i fokus

Hormonrubbningar kan påverka hälsa, välmående och livskvalitet på flera olika sätt.
Hormonförändringar kan ske när som helst i livet men är vanligast efter 40 års ålder.

Vissa kvinnor söker för klassiska symtom såsom svettningar och vallningar men de flesta har mer diffusa besvär såsom trötthet, nedstämdhet, oro och ångest, smärtor i kroppen, ökade blödningar, viktuppgång etc.
Det är inte sällan kvinnor fått diagnosen utmattning när det egentligen rör sig om hormonell obalans. Här gäller att det att hjälpa patienten att navigera rätt och få hjälp med alla olika delar.

Vi är ett professionellt medicinskt team bestående av gynekologer, sköterskor och psykologer som brinner för en individanpassad vård med kvinnan i fokus. Våra gynekologer har en gedigen erfarenhet och har även möjlighet att förskriva så kallade bioidentiska hormoner som under de senaste åren kunnat visa på mycket god symtomlindring hos många kvinnor.

Vanliga symptom och besvär är:
– Oregelbundna blödningar,
– Täta och rikliga menstruationer,
– Trötthet,
– Humörsvängningar,
– Nedstämdhet,
– Irritation,
– Sömnsvårigheter,
– Vallningar,
– Nattsvettningar,
– Ledsmärta,
– Hjärndimma,
– Glömska,
– Minskad sexlust.

Man kan ha en, två eller flera symtom och ibland är det svårt att avgöra orsaken till symtomen och många kvinnor diagnostiseras som utmattade när bakomliggande orsak är hormonobalans.

Mottagning Östermalm
Riddargatan 1, plan 4