Beroende

“12-stegsmodellen hjälper vissa vi hjälper många”

På Hedda Cares beroendemottagning är vi övertygade om att det inte går att behandla ett beroende utan att samtidigt behandla bakomliggande psykologiska tillstånd. Samsjukligheten med pågående depression. ångest, ADHD osv är mycket stor och ofta orsaken till att man börjar använda alkohol, droger, spela eller annat. Därför är det också viktigt att vi som behandlar dig har adekvat medicinsk utbildning. Det finns även många myter kring alkohol. Till exempel att det är människor med svaga personligheter som blir beroende. Att alla alkoholister måste sluta dricka helt. Eller att missbruk alltid behandlas bäst i grupp. Vi på Hedda är inte moraliserande och börjar alltid med att ställa frågan; Vad var det som gjorde att du började? Därefter kan vi individanpassa just din behandling utifrån dig och din egen målsättning. 

Hötorget

Sveavägen 17, plan 7