Återbesök

Har du besökt vår mottagning inom 6 månader? Då kan du boka återbesök via länken nedan.

Om du inte besökt vår mottagning inom 6 månader eller om du önskar söka för ett nytt ärende ber vi dig att kontakta ditt Försäkringsbolag.