Psykiatriker

På Hedda arbetar erfarna psykiatriker med erfarenhet av både barn, unga vuxna och vuxna.
Vårt team har erfarenhet av ADD/ADHD, nedstämdhet, ångest, utmattning med mera.

Du kan besöka vår psykiatriker privat eller via ditt försäkringsbolag.

Hedda Care
Försäkringskund

Kontakta ditt försäkringsbolag för bokning och prisuppgift.

Privat kund