Prehab

En grundläggande del av företagshälsovård är prehab eller med andra ord förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter.

Bästa sättet att hantera ohälsa är att upptäcka den i ett tidigt skede och att identifiera risker för att snabbt kunna agera proaktivt med anpassade aktiviteter.

Våra erfarna coacher, terapeuter, sköterskor och läkare kan hjälpa er med allt från övergripande hälsostrategier till individuella coachande samtal.

Våra tjänster inom prehab är:

  • Hälsoapp med självmonitorering
  • Hälsocoachsamtal
  • Chefscoachning
  • Fys-/konditionstester

Hälsoapp med självmonitorering

Vi erbjuder en hälsotjänst där du enkelt med hjälp av en mobilapp svarar på frågor om hur du mår, vilken stressnivå du har och hur du upplever din livssituation. Dessutom kan du välja att följa värden kring din hälsa så som puls, steg, blodtryck mm.

Bäst av allt är att du gör där det passar dig – hemma, på jobbet, på bussen. 

Sköterskor på Hedda Care kontaktar dig om värdena når nivåer som kräver åtgärder för att kunna agera innan det är för sent och leder till stora besvär eller sjukskrivning. 

Hälsocoachsamtal

Med en god och hållbar livsstil ges förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Hälsocoachning omfattar så väl rörelse och motion som kost, sömn, levnadsvanor och livsstil samt arbetsbelastning.

I enskilda samtal går vi igenom arbets- och livssituationen och lägger planer och sätter mål för ett bättre mående, på egna villkor och som passar in i individens livspussel. Samtalet kan ske via videosamtal eller fysiskt.

Våra coacher identifierar utvecklingsområden och motivera till förändring i beteenden både på arbetet och privat.

Chefscoachning
Som ledare och chef har du ansvaret för att leda medarbetare och drive verksamheten. Det betyder inte att du är bäst lämpad för att identifiera hälsorisker, förebygga sjuktillfällen eller hantera besvär som kräver vård och rehabilitering.

Ju bättre verktyg du har desto bättre rustad är du som ledare för att möta utmaningar.

Vi erbjuder coachning för individer eller grupper. Det handlar om psykologisk coachning, ledarutveckling, teamutveckling samt krisberedskap.

     Kontakta oss för planering av hälsosamtal och hälsoundersökningar för era medarbetare! 

     Du når oss på 08-425 031 00 eller info@heddacare.se