PCR test

Om du önskar ta reda på om du bär på Covid-19 eller om du ska ut och resa och är i behov av ett reseintyg behöver du göra ett PCR-test.

Test som intygar smittfrihet (PCR)

För att kunna intyga att du inte är smittad med Covid-19 tas ett så kallat PCR-test.
Detta innebär att vi topsar dig i näsan och skickar testet till ett laboratorium för analys.*

Svar erhålles dagen efter testning under förutsättning att allt gått bra med din analys. Vid brådskande tillfällen kan vi erbjuda provsvar samma dag, under vardagar. 

Testet ger inte svar på om du tidigare haft en infektion utan endast om du har en pågående infektion eller ej.

Hedda Care samarbetar med ett privat laboratorium som heter Life Genomics och som är ackrediterat samt rapporterar till Folkhälsomyndigheten. 

Hedda Care är även en av få utvalda vårdaktörer som är godkänd och rekommenderad av kinesiska myndigheter för provtagning inför resa till Kina. 

Priser

PCR-test: 1 500 kr
Frisk-/reseintyg: 250 SEK, tillkommer utöver kostnad för testet

FAQ

Ett PCR-test för Covid-19 är ett prov som tas genom att försiktigt föra upp en pinne (tops) i näsan. Testet utförs av medicinskt utbildad personal och svaret sänds till ett certifierat laboratorium.

Intyget anger både dag och tid för testet. Det datum som gäller för intyget är dagen då testet genomfördes Även klockslag anges, då testet utfördes. Dessutom anges datum för när läkaren signerar intyget, vilket är dagen då analysen har skett. 

Testet tas för att detektera eventuell pågående infektion av Covid-19. Du måste vara symptomfri när du kommer och ska ta ett test. Hedda Care har rätt att neka provtagning i det fall misstanke finns om symtom såsom vid Covid-19.

Intyget beskriver vilket typ av test som är taget samt att det är ett certifierat laboratorium som analyserar testerna. Det ger även besked om vilket resultat som PCR-testet har givit. Intyget är signerat av Hedda Cares läkare och stämplat med en stämpel för vår mottagning.

Intyget skrivs på engelska.

Ja, vi hjälper personer som inte är bosatta i Sverige. Det kan gälla dig som till exempel är på tillfälligt besök eller som inte har svenskt personnummer.  

Bokning för personer utan svenskt personnummer behöver däremot göras via epost eller telefon. 

Testproceduren tar ca 5 minuter.

Testet kan ge svar på om du bär på smitta med Covid-19.

Testet skickas till ett laboratorium som analyserar svaret. Vi skickar svaret till dig per e-post. 

Om provet tas på förmiddagen innan kl 11 får du svar redan samma dag. Provsvaret erhålls vid ca 21-tiden på kvällen.

Laboratoriet är öppet alla dagar och testsvar samt friskintyg sänds därför ut alla dagar i veckan.

Alla kan ta ett antigentest.  

För att kunna genomföra testet på någon av Hedda Cares mottagningar behöver du dock vara symptomfri. Om du har symptom eller känner dig sjuk ska du stanna hemma. Hedda Care har rätt att neka provtagning i det fall misstanke finns om symtom såsom vid Covid-19.

Vi använder samma test som svenska sjukvården använder för att identifiera pågående smitta bland sina patienter och som har använts världen över sedan utbrottet av Covid-19.

Som för samtliga test på marknaden så finns det en felmarginal. Ett test är aldrig 100% tillförlitligt.

Laboratoriet som vi samarbetar med är Life Genomics, som är ett ackrediterat laboratorium med högsta säkerhet och kvalitet. De rapporterar till Folkhälsomyndigheten och har ISO 15189. 

Ett positivt svar innebär anmälan enligt smittskyddslagen samt att smittspårning ska utföras. 

För dig som individ så innebär det att du behöver försätta dig i karantän för att undvika att smitta andra. Dessutom behöver du kontakta de personer som du varit i kontakt med de senaste dagarna för att smittspåra. 

Läs mer här.

Om ni är ett företag som vill testa era medarbetare eller kunder, kan vi hjälpa er med det. Kontakta oss så diskuterar vi lämpligt upplägg med er, antingen testning på plats hos er eller hos oss på någon av våra mottagningar. Kontakta oss via covid19@heddacare.se