Hälsoundersökningar

Hedda Healthcare erbjuder hälsoundersökningar för företag och medarbetare som ett verktyg för att kunna möjliggöra friska medarbetare som håller över tid.

Vi arbetar förebyggande för att tidigt upptäcka sjukdom eller risk för sjukdom.

En rättvisande bild av den egna hälsan är viktig för att kunna förebygga och eventuellt anpassa sina beteenden för en god hälsa.

Vi kan skräddarsy en undersökning anpassad just för dig men du kan även välja våra hälsoundersökningar med förutbestämt innehåll i tre olika omfattningar: 

  • Small
  • Medium
  • Large

Personlig återkoppling av resultat

Alla hälsoundersökningar inkluderar att du får personlig återkoppling av en läkare som kan redogöra för resultaten, komma med rekommendationer och föreslå eventuella åtgärder. 

Antingen sker det genom ett besök på mottagningen eller digitalt via ett videobesök. 

Det viktiga är att förstå innebörden av resultaten och att resan till förändring börjar i att ta ett första steg mot nya hälsofrämjande vanor.