Friskintyg

För att få ett friskintyg krävs det att du tagit ett PCR- eller antigentest där testresultatet tillsammans med friskintyg kan erhållas. Intyget är signerat av ansvarig läkare. Vid utlandsresor är intygen anpassade efter de krav som gäller för det land som du ska besöka.

Vi utfärdar även intyg för vaccination mot covid-19 samt genomgången covid-infektion.

Intyget skrivs på engelska. 

Intyget som Hedda Care utfärdar innehåller uppgifter om personens namn, personnummer / födelsedatum, passnummer (valfritt), testid, testdatum, tid för testet samt testsvar. Dessutom är det signerat av en legitimerad läkare samt stämplat med mottagningens stämpel.

Krav på dokumentation inför resa

Det är ditt eget ansvar att ta reda på vilka krav som finns för den specifika resan och vilken dokumentation som kan krävas för att resa till/i ett visst land. Det är individen som har ansvar att förmedla om det krävs särskilda uppgifter för ett giltigt intyg gällande inresa i det aktuella landet. Vänligen informera Hedda Cares medarbetare vid testtillfället för att se hur vi kan försöka tillmötesgå de specifika behoven. 

Vi ber er att notera att Hedda Care utför en tjänst som omfattar att genomföra ett test och meddela ett testresultat, vilket vi erbjuder efter förfrågan från våra kunder. Vi har ingen påverkan på eller ansvar för eventuella ändringar gällande olika länders eller flygbolags regler / ageranden som avser resande.

FAQ

Ett antigentest är ett Covid-test som tas med en tops i näsan och kan visa om det finns en pågående Covid-infektion eller inte.

Svaret visas redan efter 15 minuter och du får testresultat inom ett par timmar. De flesta länder godkänner emellertid inte ett antigentest vid inresa i landet. Ett PCR-test ger svar först efter analys i laboratoriet vilket kommer dagen efter testet har tagits.

Testet tas för att detektera eventuell pågående infektion av Covid-19. På samma sätt som vid PCR-test så gäller det att du är symptomfri när du kommer och ska ta ett test. Hedda Care har rätt att neka provtagning i det fall misstanke finns om symtom såsom vid Covid-19.

Intyget anger både dag och tid för testet. Det datum som gäller för intyget är dagen då testet genomfördes Även klockslag anges, då testet utfördes. Dessutom anges datum för när läkaren signerar intyget, vilket är dagen då analysen har skett. 

Intyg för PCR-test sänds med e-post dagen efter att testet tagits. För brådskande behov kan intyg erhållas på kvällen redan samma dag.  

För antigentester sänds intyget med e-post på kvällen samma dag som provet tagits. För brådskande behov kan intyget skapas snabbare efter överenskommelse med vår personal. 

De officiella intygen för covid- vaccination utfärdas av eHälsomyndigheten och beställs via deras hemsida, covidbevis.se. 

Hedda Care kan även utfärda intygande kring vaccination för covid-19, tex för individer utan svenskt personnummer. Tag med vaccinationskort till mottagningen så utfärdar vi digitalt intyg samma dag via mail. Pris 625 kr/st.  

Ja, vi kan utfärda intyg som bekräftar ett positivt testsvar för covid-19, på uppdrag av eHälsomyndigheten. Grundkraven för utfärdande av ett så kallat "tillfrisknandebevis" är att
- provet är taget av utbildad personal,
- det är ett PCR-test som analyserats i laboratorium med positivt resultat 
- det har gått 11 dagar eller mer sedan testet togs
- individen är över 16 år, har svenskt personnummer samt svensk folkbokföringsadress. 

Intyget sänds till din digitala Kivra-brevlåda eller, om det inte finns, till din folkbokföringsadress.