Antikroppstest

Antikroppstestet för Covid-19 ger svar på huruvida du byggt upp antikroppar mot Covid-19 eller ej.

Ett antikroppstest för Covid-19 är tas i form av ett blodprov. Testet utförs av medicinskt utbildad personal och svaret behöver bedömas av någon med medicinska kunskaper, inte minst med anledning av eventuella råd och rekommendationer som följd av testsvaret. 

Provet erbjuds antingen som snabbtest (stick i fingret) och ger svar efter 15 minuter eller ett venöst prov (tas i armvecket) som analyseras på laboratorium och ger svar efter ca 2 dagar. 

Priser

Antikroppstest IgM eller IgG: 450 SEK

Antikroppstest både IgM & IgG: 750 SEK

Antikroppstest venöst: 790 SEK

Frisk-/reseintyg: 250 SEK, tillkommer utöver kostnad för testet

FAQ

Testet påvisar eventuell genomgången infektion av Covid-19.

Testresultatet visas redan efter ca 15 minuter och skickas ut inom ca två timmar efter provtagning.

Alla kan ta ett antigkroppstest.  

För att kunna genomföra testet på någon av Hedda Cares mottagningar behöver du dock vara symptomfri. Om du har symptom eller känner dig sjuk ska du stanna hemma. Hedda Care har rätt att neka provtagning i det fall misstanke finns om symtom såsom vid Covid-19.

Vi använder ett test som heter COVID-19 IgG/IgM Rapid test. Detta är ett antikroppstest som är CE-märkt och får därmed säljas i Europa. I Sverige är underliggande dokumentation till CE-märkningen granskad av Läkemedelsverket och testet är ytterligare validerat på Akademiska i Uppsala som har publicerat en artikel som du kan läsa här.

Tillförlitligheten på snabbtester är god men är inte 100%. För det testet som vi använder uppgår sensitiviteten till 90,2% och specificiteten till 99,2%.

Ja, vi hjälper personer som inte är bosatta i Sverige. Det kan gälla dig som till exempel är på tillfälligt besök eller som inte har svenskt personnummer.  

Bokning för personer utan svenskt personnummer behöver däremot göras via epost eller telefon. 

Att ta testet tar bara ca 5 minuter. Efter ca 15 minuter visas svaret som avläses av medicinsk personal på mottagningen.

Om ni är ett företag som vill testa era medarbetare eller kunder, kan vi hjälpa er med det. Kontakta oss så diskuterar vi lämpligt upplägg med er, antingen testning på plats hos er eller hos oss på någon av våra mottagningar. Kontakta oss via covid19@heddacare.se