Antigentest

Ett antigentest är en snabbare variant av Covid-test som kan ge svar på om det finns en pågående infektion av Covid-19. Testet tas genom ett prov från den bakre näsväggen som tas med en provtagspinne. 

Testresultatet visas redan efter ca 15 minuter. Som patient får du svar så snart vi har möjlighet, efter ca 1-2 timmar.  

Ett antigentest kan inte påvisa en tidigare genomgången infektion utan endast pågående infektion. 

Observera att de flesta länder inte godkänner resultatet från ett antigentest vid en inresa i landet. 

Priser

Antigentest: 750 SEK  
Frisk-/reseintyg: 250 SEK, tillkommer utöver kostnad för testet

FAQ

Friskintyg eller reseintyg kostar 250 SEK utöver kostnad för det utförda testet 

Vaccinationsintyg samt intyg för genomgången covid kostar 625 SEK. 

Alla våra intyg på på engelska.

Vi kan utfärda läkarintyg på alla tester som vi har utfört på våra mottagningar av vår egen medicinskt utbildade personal. På så sätt kan vi intyga att testet har utförts på korrekt sätt och samtidigt intyga att det är rätt individ som anges på intyget som är testad.

Ja, vi kan utfärda ett läkarintyg som bekräftar testsvaret.  

Vi poängterar dock att i dagsläget så är det endast enstaka länder som godkänner ett intyg baserat på ett antigentest / Covid snabbtest vid inresa. Det är individens eget ansvar att ta redan på vad som krävs för respektive land. Hedda Care kan inte hållas ansvarig för om det visar sig att testet inte är godkänt son grund för inresa.

Intyget anger både dag och tid för testet. Det datum som gäller för intyget är dagen då testet genomfördes Även klockslag anges, då testet utfördes. 

Ja, vi hjälper personer som inte är bosatta i Sverige. Det kan gälla dig som till exempel är på tillfälligt besök eller som inte har svenskt personnummer.  

Bokning för personer utan svenskt personnummer behöver däremot göras via epost eller telefon. 

Testproceduren tar ca 5 minuter.

Testet kan ge tre typer av svar:

1. Negativt. Det innebär att inga antikroppar har identifierats. Sannolikhet för att man genomgått Covid-19 är låg.

2. Positivt för IgM antikroppar. Detta kan tyda på en genomgången infektion. Vid uppvisande av endast IgM-antikroppar rekommenderas uppföljning med ytterligare ett prov om 2-4 veckor för att se om IgG antikroppar kan påvisas

3. Positivt för IgG antikroppar. Detta talar för en genomgången infektion av Covid-19. Det är inte klarlagt huruvida alla som infekterats av SARS-CoV-2 utvecklar mätbara nivåer av IgG, i synnerhet om man haft en mild infektion. På Folkhälsomyndigheten bedömer man att förekomst av antikroppar ger ”ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid”.

Testresultatet visas redan efter ca 15 minuter och skickas ut inom ca två timmar efter provtagning.

Intyget sänds ut samma kväll via e-post. 

Alla kan ta ett antigentest.  

För att kunna genomföra testet på någon av Hedda Cares mottagningar behöver du dock vara symptomfri. Om du har symptom eller känner dig sjuk ska du stanna hemma. Hedda Care har rätt att neka provtagning i det fall misstanke finns om symtom såsom vid Covid-19.

Testet har god tillförlitlighet men som alla tester så är de inte 100%. Vi använder tester från flera leverantörer vars sensitivitet varierar mellan en sensitivitet på ca 91-97,5% och en specificitet på 99%. Testet är CE-märkt. 

Det test som vi använder som regel heter Nadal och kommer från Nal von Minden. 

Mer information om Covid-tester och specifikt antigentester kan fås från Folkhälsomyndigheten,

Antigentestning innebär möjlighet att påvisa en pågående infektion av Covid-19. Därför gäller samma legala krav för anmälan enligt smittskyddslagen som vid påvisning med PCR-test. Det innebär att testresultatet ska smittskyddsanmälas samt att smittspårning ska utföras. 

För dig som individ så innebär det att du behöver försätta dig i karantän för att undvika att smitta andra. Dessutom behöver du kontakta de personer som du varit i kontakt med de senaste dagarna för att smittspåra. 

Läs mer här.

Om ni är ett företag som vill testa era medarbetare eller kunder, kan vi hjälpa er med det. Kontakta oss så diskuterar vi lämpligt upplägg med er, antingen testning på plats hos er eller hos oss på någon av våra mottagningar. Kontakta oss via covid19@heddacare.se